Често задавани въпроси за свободния пазар на електроенергия 2020

Какво е свободен пазар на електроенергия? Кой и как може да премине? Какви са стъпки? Тук ще получите точните отговори на тези въпроси.

Какво е свободен пазар на електроенергия?

До този момент повечето потребители в България познават само регулирания пазар на електроенергия. На него цената на електроенергията се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – независим специализиран държавен орган, а доставчиците на електроенергия също са определени от държавата. В процеса на либерализация на пазара на електроенергия потребителите ще получат възможност да избират своя доставчик. Това ще доведе до конкуренция, повишаване на качеството на услугите, инвестиции в сектора и ценови ползи за потребителите. 

Всеки стопански обект, присъединен на ниско напрежение, до 1 октомври 2020 година трябва да си избере доставчик на електроенергия. Ако това не се случи, той остава към електроразпределителното предприятие (ЕРП) по цени, договорени от него.

Какво е либерализация на пазара?

Всеки клиент/обект, който е на средно напрежение, задължително трябва да бъде на свободен пазар на електроенергия. Съгласно новата регулация, всички стопански обекти, които са присъединени на ниво ниско напрежение, до 1 октомври 2020 г. трябва да си изберат доставчик на електроенергия.

Кого засяга либерализацията на пазара на електроенергия?

Тя касае само стопански субекти, които са присъединени на ниво ниско напрежение.

Какъв е крайният срок, за да си сменя доставчика на ток?

До 1 октомври 2020 г. смяната на доставчика на електроенергия трябва да е ефективна. За целта трябва да предвидите достатъчно време за изпълнение на всички процесуални изисквания. Ако сте на  регулиран пазар (към един от ЕРП-тата), процесът по смяна на доставчика отнема по-дълго време. Препоръчително е да започнете процедурата по смяна възможно по-скоро и не по-късно от 4 септември, за да сте сигурни, че ще получите най-добрите условия.

Смяната на доставчика се извършва между 1 и 10 число на месеца. Реалната доставка на електроенергия започва на 1 число на месеца след подаването на документите. При входиране на 1-10 август, реалната доставка ще е на 1 септември.

Задължително ли е да сменя доставчика си на ток?

Да, съгласно новите разпоредби, е силно препоръчително да се извърши цялостна либерализация на пазара. Ако обектите не си изберат доставчик, те остават  към съответното ЕРП на цени, договорени от електроразпределителното предприятие (ЕРП).

Физическите лица трябва ли да сменят доставчика си на ток?

Ако са стопански субекти, е препоръчително. За битовите клиенти все още няма императивна регламентация. Тя се предвижда да влезе ефективно в сила от 2021 г.

Къде мога да видя списък с всички лицензирани доставчици на електрическа енергия?

В сайта на електроенергиен системен оператор (ЕСО) → раздел либерализиран пазар → списъци → регистър на координатори стандартна балансираща група. А също и в сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Каква полза имам от смяната на доставчика на ток?

Ще имате реално и ефективно оптимизиране на разходите за ел. енергия. Можете да оптимизирате разхода си с до 15%.

Как да сменя доставчика си на ток?

  1. Клиентът предоставя актуална фактура
  2. На база на фактурата търговецът изготвя анализ на потреблението на ел. енергия
  3. Търговецът подготвя оферта
  4. Клиентът заверява нотариално пълномощно по образец
  5. Клиентът подписва Договор за доставка на ел. енергия.
  6. Предоставя фактура с обектите, които желае да бъдат регистрирани.
  7. Доставчикът входира необходимите заявления между 1 и 10 число на месеца.
  8. Доставката на ел. енергия винаги започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявленията.

Важно е да проверите дали имате просрочени плащания, дори да са минимални, тъй като наличието на такива ще спре процедурата по смяната на доставчика на електроенергия.

Защо да избера Energy Market?

Energy Market е на пазара от 2005 г. и предлага няколко основни предимства пред другите търговци на електроенергия. При нас можете да се възползвате от тримесечен тестови период. Клиентът може във всеки един момент да се откаже от услугите ни и да избере друг търговец с депозиране на едномесечно предизвестие. Имаме либерално отношение по отношение на плащанията – начисляват се лихви и неустойки в много редки случаи. Предвидените в договора неустойки са с размер, посочен в закона. Имаме лично отношение към клиентите, осъществяваме и пълно съдействие при подготовката за смяна на доставчика.

Какво включва моята фактура за електроенергия?

След преминаване на балансиращата група на търговеца (Energy Market) вие ще получавате фактура с няколко компонента:

  • снабдяване – реалното количество ел. енергия, което е потребено в съответния месец.
  • законоустановени нормативни такси – акциз, задължение към обществото, ДДС, мрежови услуги.

Кой определя цените на свободния пазар на електроенергия?

Всеки търговец си избира  собствен подход на закупуване на електроенергия. Политиката на всеки търговец е индивидуална по отношение на цената, която може да се предложи като пазарна цена до крайния клиент.

Какво е “балансираща група” и “координатор на балансираща група”?

Балансиращата група представлява синтез от различните клиенти в портфолиото на търговеца на електроенергия. Това позволява балансиране на нерегулярния излишък или недостиг на прогнозираното потребление на електроенергия.

Energy Market е координатор на стандартна балансираща група и в нея фигурират различни по естество клиенти – болници, висши учебни заведения, общини, ВИК дружества, корпоративни клиенти, производства, услуги, магазини, дървообработващи фабрики и много други. Всички те имат различен профил на потребление и се балансират помежду си на базата на изготвения от нас анализ.

Свободен пазар 2020

Условията и стъпки за преминаване.

ПОВЕЧЕ

Индивидуална оферта

Заяви изготвяне на оферта онлайн.

ОФЕРТА

Енерджи Маркет

Надежден доставчик на електроенергия.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАСс