Вече е по-лесно да управлявате ресурсите си с Енерджи Маркет АД

Вашият сигурен доставчик на електроенергия

Виж повече

Иновация

Първата частна компания с изцяло български капитал

Коректност

Първият лицензиран търговец на ел.енергия с реализирани индивидуални цели за енергийни спестявания

Етичност

Възможност за преотстъпване на гаранции за произход „зелени сертификати“

Конкурентност

Сериозно процентно участие на публични и секторни възложители по смисъла на ЗОП в портфолиото на компанията

Енерджи Маркет АД

Първата компания от лицензираните търговци на електрическа енергия

Компанията е е покрила индивидуалните си цели за енергийни спестявания, законово регламентирани и контролирани от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Вътрешен пазар

„Енерджи Маркет“ АД
на вътрешен пазар

Компанията е първата компания, създадена с изцяло български капитали в сферата на търговията с електроенергия в България.

Виж повече
Външни пазари

„Енерджи Маркет“ АД
на външни пазари

От своето създаване ,,Енерджи Маркет“ АД търгува с електроенергия на международни пазари, акцентирайки със страните от Централна и Източна Европа.

Виж повече
Ръст през 2022
87
Нови клиенти
2000
Разликата

Продължаваме да се грижим за нашите
клиенти след сключване на договор

Виж повече

За 14 години работа на пазара ,,Енерджи Маркет“ АД е засвидетелствала доверието на около 2000 клиенти и партньори в България и чужбина.

Компанията предоставя на клиентите си конкурентни и стабилни цени, заедно с точни и навременни решения при доставката на електрическа енергия.

Морал

Първата частна компания с изцяло български капитал

Социална отговорност

Първият лицензиран търговец на ел.енергия с реализирани индивидуални цели за енергийни спестявания

Гъвкавост

Възможност за преотстъпване на гаранции за произход „зелени сертификати“

Красимир СтаневИзпълнителен директор

С настоящата референция удостоверяваме, че от 01.03.2017г. фирма “Енерджи Маркет” АД изпълнява коректно своите задължеия по договор за продажба на ел. енергия и участие в стандартна балансираща група. За периода 01.10.2017 - 30.09.2018г. същата е доставила нетна активна електрическа енергия на “Албена” АД, в обем 25 922.019 MWh на стойност 2 384 992,07 лв. без ДДС.

Димитър КостовИзпълнителен директор

"Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" има сключен договор за доставка на нетна ел. енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи маркет" АД. Договорът е сключен на 05.12.2017г. с продължителност 12 месеца. Количеството електроенергия за целия период е 4 000 мВтч., а стойността е в размер на 398 000 лв без ДДС. Декларирам, че през целия период договорените отношения се изпълняват коректно и безпроблемно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като лоялен партньор.

Славчо БлизнаковИзпълнителен директор

"Енерджи маркет" АД има сключен договор с предмет - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Срокът на гореспоменатия договор е с продължителност 3 месеца, общата стойност за доставка на 6 606 294 KWh електрическа енергия възлиза на 606 127, 47 лева без ДДС.
Декларирам, че договорените отношения се събюдават стриктно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като надежден партньор.

Красимир МарковУправител

Декларирам, че "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД има сключен договор за доставка на нетна електрическа енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи Маркет" АД. Годишното количество електроенергия за периода 01.09.2015г.-01.09.2018г. е 34 802 МВтЧ и е в размер на 4 449 814лв. Декларирам, че през този период количеството доставена енергия на средно напрежение е 17 264 МВтЧ (2 207 398лв.), а на ниско напрежение 17 538 МВтЧ (2 242 416лв.) и препоръчвам "Енерджи Маркет" АД като лоялен партньор.

Димитър КостовИзпълнителен директор

"Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" има сключен договор за доставка на нетна ел. енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи маркет" АД. Договорът е сключен на 05.12.2017г. с продължителност 12 месеца. Количеството електроенергия за целия период е 4 000 мВтч., а стойността е в размер на 398 000 лв без ДДС. Декларирам, че през целия период договорените отношения се изпълняват коректно и безпроблемно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като лоялен партньор.

Доверете бъдещето на компанията си в правилните ръце

Компанията предоставя на клиентите си конкурентни и стабилни цени, заедно с точни и навременни решения при доставката на електрическа енергия.

Изпратете запитване