Вътрешен пазар

„Енерджи Маркет“ АД на вътрешен пазар

,,Енерджи Маркет“ АД е първата компания, създадена с изцяло български капитали в сферата на търговията с електроенергия в България. Почасовият търгуем товар на фирмата е около 550 000 мВтч, като с тези количества дружеството е един от най-големите търговци на електроенергия в региона. Компанията е сериозен доставчик на вътрешния пазар за ел. енергия и работи с водещи български компании от различни сектори, като същевременно се стреми да запазва доверието и добрите търговски взаимоотношения с всички свои клиенти и партньори.
“Енерджи Маркет” АД има дългогодишни търговски взаимоотношения с най-големите производители на електроенергия в България (АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток“ 2, НЕК и др.).
„Енерджи Маркет” АД закупува електрическа енергия от ВЕИ централи, извън нетното специфично производство или цялото производство от възобновяеми енергийни източници по свободно договорени цени.

 

Сертификати

ЕФБЕТ
„Енерджи Маркет“ АД един от водещите търговци на електрическа енергия на свободния пазар в България, предостави Сертификат за Зелена енергия („гаранции за произход“) на всички дружества от верига казина „ЕФБЕТ“.
Сертификатът се издава от „Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие. Същият гарантира, че 100% от енергията, използвана от дружествата на верига казина „ЕФБЕТ“, е произведена от възобновяеми източници.
Сертификатът бе връчен на 16 януари 2020 година по време на официална церемония в централата на „ЕФБЕТ“.
Колаборацията между „Енерджи Маркет“ АД и верига казина „ЕФБЕТ“ ще позволи на водещия в развлекателния и хазартен бранш организатор, да оптимизира разходите си и да допринесе за т. нар. „социална отговорност“, към която следва да се стремивсеки консуматор на електроенергия.

 

ВИВАКОМ

„Енерджи Маркет“ АД един от водещите търговци на електрическа енергия на свободния пазар в България, предостави Сертификат за Зелена енергия („гаранции за произход“) на телекомуникационния гигант „Виваком“. 

Сертификатът се издава от „Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие. Същият гарантира, че 100% от енергията, използвана „ВИВАКОМ“, е произведена от възобновяеми източници.

Сертификатът бе връчен на 17 януари 2020 година по време на официална среща в централата на „Виваком“.

Сътрудничеството ще позволи на водещия лидер в телекомуникационния сектор, да оптимизира разходите си и да допринесе за т. нар. „социална отговорност“, към която следва да се стреми всеки консуматор на електроенергия.  

Общи условия