Външни пазари

„Енерджи Маркет“ АД на външни пазари

От своето създаване ,,Енерджи Маркет“ АД търгува с електроенергия на международни пазари, акцентирайки със страните от Централна и Източна Европа. Компанията се ориентира към внос и износ на електроенергия на интернационални пазари съобразно различни платформи, енергийни борси, работещи на принципа на двустранна търговия, както и чрез провеждането на координарани търгове за капацитети (електроенергия през граница).

Компанията търгува с базова и пикова енергия на основата на дневни, седмични, месечни и годишни договори. Дневните сделки се осъществяват на т. нар. „ден-напред пазар“, на който продавачът и купувачът уговарят търгуваното количество ел. енергия ден преди осъществяване на покупко-продажбата.