Свободен пазар на електроенергия

ИМАТЕ ИЗБОР!

Включи се към Енерджи Маркет АД - надеждният доставчик на електрическа енергия!

Какво е свободен пазар?

Либерализацията на пазара на ел. енергия преминава през няколко фази: първата фаза налага задължително излизане на свободен пазар на стопански обекти на средно напрежение, а втората – стопански обекти на ниско напрежение в това число малък и среден бизнес (небитови абонати) и предстояща трета фаза 2021 – битови абонати.

Към момента сме в етап на втора фаза, като приетите промени в Закона за енергетиката от 05.05.2020 година, регламентират срокове и изисквания към всички стопански абонати, присъединени на ниско напрежение, задължително да изберат доставчик на електрическа енергия до 01.10.2020 г. (без значение дали са под наем или в собствени помещения).

“Енерджи Маркет“ АД притежава лиценз №Л-194-15/28.11.2005 за „търговия с електрическа енергия“, както и лиценз за „координатор на стандартна балансираща група и комбинирана балансираща група“. Лицензията е валидна до 28.11.2025 г. Компанията е сред трите най-големи доставчика на свободния пазар, с над 2800 абоната, част от групата на ЕМ.

Настоящи клиенти

Защо да изберете Енерджи Маркет?

За Вашето професионално обслужване в Енерджи Маркет работи екип от консултанти и анализатори, които ще са с Вас през цялото време – от създаването на оферта, през административния процес по сключването на договор, до ежемесечната оптимизация на потреблението.

При нас получаватe:

Спестявате

Възможност да се намалят разходите за електроенергия с до 15%. 

Без ограничения

Без обвързване! Първоначален 3 месечен тестов договор.

Прозрачност

Предоставяме либерално отношение към плащанията.

Експертност

Изпълняваме целия административен процес по регистрация на юридическото лице на свободния пазар.

За кого важи?

Промените засягат всички юридически лица (небитови клиенти), присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, независимо дали са под наем или в собствени помещения.

Юридическите лица, които не сключат договор с търговец на електроенергия до 1 октомври 2020, ще останат при служебно определени тарифи на свободния пазар, като имат тази възможност до 30 юни 2021 година.

Ако не сте успели да смените доставчика или не сте доволни от условията с новия си доставчик на ток на свободен пазар, можете да смените търговеца до 10-о число на всеки месец. Преминаването отнема време, затова препоръчилтено е да не чакате последният момент.

7 лесни стъпки за преминаване на свободен пазар


1. Клиентът предоставя актуална фактура
2. Изготвяне на оферта
3. Заверява нотариално пълномощно по образец
4. Клиентът подписва Договор за доставка на ел. енергия.
5. Предоставя фактура с обектите, които желае да бъдат регистрирани.
6. Доставчикът входира необходимите заявления между 1 и 10 число на месеца.
7. Доставката на ел. енергия винаги започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявленията.

Към момента регистрацията на свободен пазар отнема два месеца, ако електромерът е с почасово мерене (профил) и един месец, ако електромерът е със стандартизиран товаров профил (стп). На свободен пазар не могат да бъдат регистрирани клиенти с просрочени задължения към настоящия доставчик.

Елена е собственик на фризьорски салон и получава ежемесечни фактури на нейно име за фирменото потребление на ток.

Тя вече има готова индивидуална оферта. А ти?!

ВЗЕМИ ОФЕРТА

5 стъпки към промяна, ако вече сте на свободния пазар

1. Заверява нотариално пълномощно по образец.
2. Клиентът подписва Договор за доставка на ел. енергия.
3. Предоставя фактура с обектите, които желае да бъдат регистрирани.
4. Доставчикът входира необходимите заявления между 1 и 10 число от месец.
5. Необходимо е да се подаде заявление за прекратяване на договора (писмено предизвестие) с настоящия доставчик на електрическа енергия (подава се съгласно действащия договор, обикновено е 30-45 дни).
seoexperts360
Phone: +13036301380
Url: https://seoexperts360.com/
720 S Colorado Blvd Tower 1120, Denver, CO 80246, United States
denver, CO 80246

Марин има семеен бизнес, но иска да смени сегашния си доставчик на електроенергия на свободния пазар.

Той вече има готова индивидуална оферта. А ти?!

ВЗЕМИ ОФЕРТА

Не чакайте последния момент, подгответе се още сега! Попълнете формата, за да получите оферта.

Вие сте? *
Бизнес клиентБитов клиент

Вие ли сте титуляр на партидата? *
ДаНе

Политика на поверителност