Вече е по-лесно да управлявате ресурсите си с Енерджи Маркет АД

Your reliable electricity supplier

Read more

Inovation

First private company with completely Bulgarian capital

Propriety

The first licensed electricity trader with realized individual goals for energy savings

Ethics

Possibility of assignment of guarantees of origin "green certificates"

Competitiveness

Serious percentage of participation of public and sectoral contracting authorities within the meaning of the Public Procurement Act in the company's portfolio

Energy Market JSC

The first company of all licensed electricity traders in Bulgaria

The company has met its individual goals for energy savings, legally regulated and controlled by the Agency for Sustainable Energy Development.

Domestic Market

Energy Market JSC
on the domestic market

The company is the first company established with entirely Bulgarian capital in the field of electricity trade in Bulgaria.

Read more
Foreign markets

Energy Market JSC
on foreign markets

Since its establishment, Energy Market AD has been trading in electricity on international markets, focusing on the countries of Central and Eastern Europe.

Read more
Ръст през 2022
87
New clients
2000
The difference

We continue to take care of our customers
after concluding a contract

Read more

For 14 years of activity on the market, Energy Market AD has gained the trust of about 2,000 customers and partners in Bulgaria and abroad.

The company provides its customers with competitive and stable prices, along with accurate and timely solutions in the supply of electricity.

Morality

First private company with completely Bulgarian capital

Social responsibility

The first licensed electricity trader with realized individual goals for energy savings

Flexibility

Possibility of assignment of guarantees of origin "green certificates"

Красимир СтаневИзпълнителен директор

С настоящата референция удостоверяваме, че от 01.03.2017г. фирма “Енерджи Маркет” АД изпълнява коректно своите задължеия по договор за продажба на ел. енергия и участие в стандартна балансираща група. За периода 01.10.2017 - 30.09.2018г. същата е доставила нетна активна електрическа енергия на “Албена” АД, в обем 25 922.019 MWh на стойност 2 384 992,07 лв. без ДДС.

Димитър КостовИзпълнителен директор

"Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" има сключен договор за доставка на нетна ел. енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи маркет" АД. Договорът е сключен на 05.12.2017г. с продължителност 12 месеца. Количеството електроенергия за целия период е 4 000 мВтч., а стойността е в размер на 398 000 лв без ДДС. Декларирам, че през целия период договорените отношения се изпълняват коректно и безпроблемно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като лоялен партньор.

Славчо БлизнаковИзпълнителен директор

"Енерджи маркет" АД има сключен договор с предмет - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Срокът на гореспоменатия договор е с продължителност 3 месеца, общата стойност за доставка на 6 606 294 KWh електрическа енергия възлиза на 606 127, 47 лева без ДДС.
Декларирам, че договорените отношения се събюдават стриктно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като надежден партньор.

Красимир МарковУправител

Декларирам, че "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД има сключен договор за доставка на нетна електрическа енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи Маркет" АД. Годишното количество електроенергия за периода 01.09.2015г.-01.09.2018г. е 34 802 МВтЧ и е в размер на 4 449 814лв. Декларирам, че през този период количеството доставена енергия на средно напрежение е 17 264 МВтЧ (2 207 398лв.), а на ниско напрежение 17 538 МВтЧ (2 242 416лв.) и препоръчвам "Енерджи Маркет" АД като лоялен партньор.

Димитър КостовИзпълнителен директор

"Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" има сключен договор за доставка на нетна ел. енергия и кординатор на стандартна балансираща група с "Енерджи маркет" АД. Договорът е сключен на 05.12.2017г. с продължителност 12 месеца. Количеството електроенергия за целия период е 4 000 мВтч., а стойността е в размер на 398 000 лв без ДДС. Декларирам, че през целия период договорените отношения се изпълняват коректно и безпроблемно и препоръчвам "Енерджи маркет" АД като лоялен партньор.

Place the future of your company in the right hands

The company provides its customers with competitive and stable prices, along with accurate and timely solutions in the supply of electricity.

SEND INQUIRY