Външни пазари

Tенденция за интеграция

С договора за създаване на Енергийна общност от 2005г.  се подкрепя тенденцията за разширяване на източноевропейския пазар за електроенергия. Европейската енергийна общност между страните в ЕС и Югоизточна Европа се стреми да осигури стабилни цени на електроенергията и постоянен растеж на икономиките в целия регион. За разширяването на пазара е необходим общоприет регулиращ механизъм и модел на действие за всички участници, търгуващи с електроенергия. Крайната цел е да се улесни интеграцията на пазарите в Централна и Източна Европа.

Подобряване на ефективността на енергийния пазар се постига чрез провеждането на координарани търгове за капацитети, позволяващи на участниците да търгуват електроенергия през граница.

Регионална интеграция на електроенергийните пазари

Важна стъпка в прехода към паневропейски отворен пазар за електроенергия е първоначалното интегриране на пазарите на регионално ниво. Основна характеристика на регионалната интеграция е обединението на процесите на търгуване на капацитети за трансграничен обмен с процеса на търгуване на електроенергийни услуги. Целта на регионалното свързване на пазарите е подобряване на стандарта на услугите, по-висока ефективност, конкурентни цени и устойчиво развитие.

Енерджи Маркет като aктивен участник на въшни пазари

От своето създаване ,,Енерджи Маркет“ АД търгува с електроенергия на международни пазари с фокус страните от Централна и Източна Европа. Основните дейности на компанията включват внос и износ на електроенергия на международни пазари посредством различни платформи и енергийни борси, работещи на принципа на двустранна търговия.

Компанията търгува с базова и пикова енергия на основата на дневни, седмични, месечни и годишни договори. Дневните сделки се осъществяват на т. нар. „ден-напред пазар“, на който продавачът и купувачът уговарят търгуваното количество ел. енергия ден преди осъществяване на покупко-продажбата.

Нашите служители имат задълбочени познания и дългогодишен опит в търговията с ел. енергия. Тяхната експертиза, заедно с ефективно прогнозиране и навременен отговор на тенденциите на международните пазари са основните фактори, допринасящи за успеха на Енерджи Маркет АД.

Енерджи Маркет АД има представителства в Македония, Турция, Унгария, Полша, Словакия и Сърбия.

Продукти и енергийни профили

Предлагаме пълно портфолио от услуги за търговия с ел. енергия на външни пазари, които включват:

  • договори с фиксирани цени
  • договори на основата на плаващ ценови индекс на електроенергията
  • гъвкави условия при договаряне на поръчка и продажба на ел. енергия
  • енергийни профили с отклонение – позволяват на клиента да заявява необходими количества за доставка, които варират в определени граници на отклонение
  • часови профили на базата на планови графици, които позволяват доставка, варираща с всеки час според нуждите на клиента
case_glass_manufacturing_istockphoto_15870692-modern-building-in-sunlight

This post is also available in: English