Услуги

,,Енерджи Маркет“ АД е сигурен и надежден доставчик на елеткроенергия, който Ви предлага оптимални цени за доставка, заедно с методи за оптимизация на електропотреблението.

 Част от предлаганите услугите включват:

  • изготвяне на подробен анализ на потреблението на ел. енергия
  • оценка на ползите от евентуално участие на свободния пазар
  • консултация и подкрепа при извършване на пълната процедура по регистрацията на свободния пазар на електроенергия
  • консултация относно законови изисквания и промени на вътрешния енергиен пазар
  • прогнозиране и балансиране на потреблението на ел. енергия
  • онлайн система за мониторинг и наблюдение на потреблението на ел. енергия с достъп 24/7
  • съдействие при процедурата за присъединяване към електроенергийната система
  • намаляване на разходите за ел. енергия между 5 и 20% в зависимост от товаровия профил на клиента
Услуги

This post is also available in: English