За нас

berauveritas,,Енерджи Маркет“ АД е активен участник на пазара на електроенергия в България от 2005г. Компанията има издаден лиценз с № Л-194-15/28.11.2005 за „търговия с електрическа енергия“, както и лиценз за „координатор на стандартна балансираща група“ и комбинирана балансираща група. Фирмата е носител на сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2015 относно всички дейности, свързани с търговията на електроенергия. За 14 години работа на пазара сме спечелили доверието на над 2000 клиенти и партньори в България и чужбина. Нашата мисия е да предоставим на клиентите ни конкурентни и стабилни цени, заедно с точни навременни решения при доставката на електрическа енергия. Основната ни цел е да поддържаме високо ниво на професионализъм в търговията на свободния пазар за електроенергия, като се грижим за интересите на нашите клиенти и доставчици.

Лиценз

Certificate EM ISO 9001-2015_Page_1Certificate EM ISO 9001-2015_Page_2

This post is also available in: English