Вътрешен пазар

„Енерджи Маркет“ АД на вътрешен пазар

,,Енерджи Маркет“ АД е първата компания, създадена с изцяло български капитали в сферата на търговията с електроенергия в България. Почасовият търгуем товар на фирмата е около 550 000 мВтч, като с тези количества дружеството е един от най-големите търговци на електроенергия в региона. Компанията е сериозен доставчик на вътрешния пазар за ел. енергия и работи с водещи български компании от различни сектори, като същевременно се стреми да запазва доверието и добрите търговски взаимоотношения с всички свои клиенти и партньори.
“Енерджи Маркет” АД има дългогодишни търговски взаимоотношения с най-големите производители на електроенергия в България (АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток“ 2, НЕК и др.).
„Енерджи Маркет” АД закупува електрическа енергия от ВЕИ централи, извън нетното специфично производство или цялото производство от възобновяеми енергийни източници по свободно договорени цени.